RSS

Monthly Archives: urria 2018

Erregea asto !

Gartzea III.a Naiarakoa, orduan Iruñeko errege egin berria zen. Ramiro anaiak kontra egin zion Nafarroako lurrez jabetu nahiz. 1035 urte inguruetan Tafallan gertatu zen bi anaien armaden arteko gudua eta Gartzeak menderatu zuen Ramiro anaia.

Orain Naiaran gaude, orduan Errioxako hiriburuan, Nafarroako erregeen egoitzan.

Jauregiko jateko sala nagusiko atetik gizon arrunt bat sartzen da. Gartzea hor dago mahainean jarria, zenbait aitorensemez eta guardiaz inguratua, bazkal ondoko asebetea gozatzen. Bisitaria, erreberrentzia apal eginik, hasten zaio :

* Majestate ! Ni nauzu, Luis Rebollar bardo-kontalaria… Populuak bidali nau mezulari. Aski badugu zuen anaien arteko guduekin. Judu, musulman, kiristi, nomada, eskale, menditar edo hiritar, jendeak jendea balio du. Zu Nafarroako Errege, Gartzea hirugarrena, zuri tokatzen zaizu erakustea bihotz handiko bai-ta goi mailako zalduna zirela, barkamenarekin bakea eskainiz populuari.

* Hitz ederrak… Nork daki ez ziren erahilzaile bat ?

* Ni kontalaria nauzu… bardoa.

* Hea bada bardoa zirela eta erradazu nortzat naukazun ? Zakur? Asto ? Azeri ? Oilar? Ardi ?

* ASTO ! Dudarik gabe !

Guardiak oro jauzian zutitu dira, eskua puñalean. Gartzeak besoak zabaladuz :

* Lasai ! Jaunak, jar zaitezte ! … Beraz, kontalari, asto naizela diozu ?

* “ Bai, gure zeruko Aitak, mundu hau sortu zuelarik animalia gotor bakoitzari bizi iraupen berdin-berdina eman zion. Hogoita hamar urte. Denbora luze baten buruan astoa jin zitzaioan eskatuz, otoi bizia labur ziezaion. Leher egiten zuela ikaragarriko zamak eta jendeak ezin eramanez. Bizkarra eta belaunak minbera. Bizia kurutzearen bide zitzaiola ?

Eta zeruko Jainko aitak, doluturik, 12 urte kendu zizkion.

Ondotik zakurra, hatsankatua, hurbildu zitzaion otoitzez :

* Jauna, horrenbeste urte ! Sobera zait ! laster harat, laster hunak, beti lurrean etzana, gauez gau iratzarririk, saingaka, zaunkaka eta haumaka…Ez jan, ez lo onik! Lepotik kate eta tripan ostiko. Aski!

Zeruko Aitak 18 urte kendu zizkion hor berean.

Gero , horra behia hurbiltzen zaiola pausoki. Marrumaz, zahartzearekin beti-ta gehiago xahal eta esne eman behar, noiznahi uztarrian edo barrukian lotua. Hea bada bere bizi tristeari hamar urte kentzen ahal zizkionetz ? Baietz eta kendu.

Gizakumea ere otoizka hasi zen. Hau ere kexati.

* Jauna ! Baina 30 urte ez da aski guretzat. Horrenbeste gauza interesgarri bada egiteko bizian, ikasteko eta gozatzeko… Mila ikusteko sortuak gira…

Jaungoiko onak, deus erran gabe, astoari kendu hamabi urteak, zakurraren hemezortziak eta behiaren hamarrak eman zizkion gizakumeari. Horra zergaitik gure bizi iraupena 70 urtekoa den.

Eta zu, Gartzea, astoaren adin bete betean zira, ikaragarriko lan zamak pazientziarekin jasaiteko gai. Ondoko hemezortzi urtez zakurtuko zira, alde guzietarik

saingaka, lasterka eta ausikika…Azkeneko urteetan, heltzen bazira, zaharminak joa behi bilakatuko zira. Barruki zokoan, astiro, hausnarrean, azken putarrak eta adarkadak banatuz. Hortarako diozut zure adinean astotan zirela ! Bihotzeko gizon zirelako, anaiari askatasuna eta zaldia utzi dizkiozu, beraz orroit nolako errespetua ere zor diozun animalia bakoitzari. Haien biziaz gain, haien lanaz eta haragiaz gain, zenbat zerbitzu ez dauzkizu emaiten !”

Eta ixiltasunean, gurtza biziki apal eginik Luis atera da gibelka.

Johanes Bordazahar

 

Orriako iduzki sainduaren zilo beltza.

Aurten ere Orreagako beilak jende ostea bildu du, basilikako zoko guziak betetzen zituela, mezako tenorea baino oren erdi bat lehenago, kartsutasun eta alaitasun handian. Elizkizuna euskara hutsean  egiten da. Euskal giristinoen bihotz pizgarri hauta bilakatua da Santxo Azkarrak eraikiarazi zuen Santa Maria eliza. Hori erabaki zuen Las Navas herrian Almohadesak (« Jainkoaren batasuna » arabieraz)  garaitu ondoan, 1212an.

Santxo VII. “azkarra” deitzen zuten; ez dakigu zonbatetaraino hala zen bainan handia zela segurtatzen dute haren izter hezurrek, 2 m eta 20 cm-z gora omen. Badakikezu, irakurle, Orreagan dela hilobiratua.

Gure fedea ozenki aitortzea, gure mintzairan, kasik Santxo Azkarraren gerizapean, lagun eta adiskidez inguratua: zer loria ! Ikus eta entzun “Ogi zerukoa” http://fedeola.eus/

Ogi Kristotua,

Fede hazkurria,

Jainkora mundua,

Piztuz goi-argia !

Haiza bekatua,

Denak bozkaria,

Izan denen iguzkia !

Arratsaldeko arrosarioan, kasik mekanikoki ari zitzaizkidan ezpainak “Agur Maria” eta “Agur Maria”. Gogoa aldiz, bereber alhan zebilkidan.

“… ongi gaituk hemen, gure gurean sendoki finkaturik, harrizko ohantze sosegagarri huntan ongi gerizatuak… Ohantze hauxe, kokatua Lur gure planetako hainbat mintzaira eta erlijio edo filosofi desberdinen artean… Lur izarbela, eguzki sistemako gauza xume bat… Gure eguzkia, izar bat bertze miliar batzuen artean, gure galaxian errauts bat. Esne Bidea, galaxi bat bertze miliarren erdian,  “zilo beltz” baten inguruan antolatua, seguraski…

 2002an, Amerikar eta Errusiarrek aurtiki INTEGRAL satelitetik ikusiari esker, jakintsuak hauxe ulertzen ari dira: zilo beltz ikaragarri bat balegoke gure galaxiaren zentroan! Eguzkia baino 2,6 milioi aldiz handiagoa!  Holako zerbeit susmatzen zuten, 1971an jadanik,  Lynden-Bell eta Rees astrofisikari ingelesek.

Zilo beltzak bereganatzen lituzke inguruko masak, bera ere hil liteke, Stephen Hawking (1942-2018), fisikari teorizatzaile enbaldituak zioenez. Bere lankide ohia urrunago doa: balitezke zilo beltz “mamu” batzu, unibertsoa jadanik hortarik pasatua denaren seinale…

Dominique Cornu apezak iduzki saindua ekartzen du. Osti kontsakratua ezartzen dio zentro hutsean. hasten da adorazioa, “Benedikatua izan bedi…

Zinez harrigarria frogatua edo susmatzen den gizakiaren jakitatea!

Hauxe ere baieztatua omen da: eguzkitik jalgi partikula batzuk aldean bertze zeharkatzen gaituzte, alta ba omen dute masa bat neutrino deitu partikula hoiek…. Gainera hiru izate desberdin har lezakete:  elektronikoa, muonikoa, auikoa…

Azkenean giristinoen zerua non den  aurkituko dute jakintsu horiek, eta arima non ibiltzen den ere !

“Nekez!” Diozu irakurle? Arrazoin dukezu.

Anartean hemen nago, toki zoragarri huntan kezka guziak jabaldurik.

Ongi ginen iduzki sainduaren osti xuriari beha, “Sakramendu handi huni ahuspez genizkiola …

Orai bukatu da adorazio.

Dominiquek osti sakratua kentzen du eta iduzki saindua han berean uzten, bere zentroko zilo beltza denen begi bistan, jendea etxera abian dela, eguneroko biziari aurpegia emateko xedearekin.

Misterioak dirau.

Mandio

 

Posted by on 2018/10/06 in Mandio

Leave a comment
Tresna-barrara saltatu